Thứ Bẩy, 29/12/2012 - 14:35

“Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”: Kỳ tích có một không hai!

(Dân trí) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là một trong những chiến thắng mang tầm vóc lịch sử ở thế kỷ XX, viết tiếp những trang sử vàng chiến công chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm, giữ nước của dân tộc.

Ngày 29/12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính Phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trật Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2012), sự kiện lịch sử trọng đại và kỳ tích có một không hai - biểu tượng chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm (ảnh: Chinhphu.vn)
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm (ảnh: Chinhphu.vn)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương… cùng đến dự lễ kỷ niệm.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là một trong những chiến thắng mang tầm vóc lịch sử ở thế kỷ XX, viết tiếp những trang sử vàng chiến công chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm, giữ nước của dân tộc ta. Chiến thắng đó đã góp phần bảo vệ vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giữ vững thành quả cách mạng; tạo ra cục diện mới để quân và dân ta thực hiện trọn vẹn lời dạy của Bác Hồ kính yêu “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”; giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào mùa Xuân năm 1975.

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là sự kiện lịch sử trọng đại và kỳ tích có một không hai - biểu tượng chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam; chứng minh hùng hồn chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Một nước đất không rộng, người không đông nhưng biết đoàn kết đấu tranh cho độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của một đảng mácxít chân chính với đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới thì có thể chiến thắng mọi kẻ thù, dù chúng có các loại vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại nhất.

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” đã góp phần làm tăng thêm sức mạnh và thế tiến công của phong trào cách mạng thế giới; củng cố niềm tin chiến thắng cho các lực lượng tiến bộ đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

“Năm tháng sẽ qua đi, chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” mãi mãi là biểu tượng của ý chí kiên cường, bất khuất, thông minh, sáng tạo; là niềm tự hào của dân tộc ta, nhân dân ta, quân đội ta, là một trong những chiến công hiển hách trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam anh hùng; ghi đậm dấu ấn của cuộc đấu tranh cách mạng hào hùng của nhân dân ta trong thời đại Hồ Chí Minh”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Ngày nay, đất nước ta hòa bình, thống nhất, đang thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chiến công oanh liệt của trí tuệ, lòng dũng cảm và ý chí quật cường của dân tộc ta, quân đội ta, của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân, của quân dân Thủ đô và các tỉnh, thành phố miền Bắc trong 12 ngày đêm chống cuộc tập kích chiến lược bằng đường không của đế quốc Mỹ cổ vũ, khích lệ chúng ta vững bước đi lên.

“Lòng dũng cảm, trí thông minh, sáng tạo đánh thắng máy bay chiến lược B52 và những phẩm chất cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ta trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, sẵn sàng hy sinh tất cả vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cần được giữ gìn, truyền lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh.

Những bài học về dự báo tình hình, chuẩn bị và tổ chức lực lượng; nghệ thuật xây dựng thế trận phòng không nhân dân; tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường và sử dụng có hiệu quả sự giúp đỡ quốc tế, tạo nên sức mạnh tổng hợp để kháng chiến thắng lợi, cần được vận dụng sáng tạo và phát triển trong điều kiện mới.

Chủ tịch nước khẳng định, trải qua những tàn phá nặng nề và hy sinh to lớn trong chiến tranh, hơn ai hết, nhân dân Việt Nam thiết tha, quý trọng hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước. Kế thừa và phát huy truyền thống hòa hiếu của dân tộc Việt Nam, “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai”, nhân dân ta luôn mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác cùng phát triển với các nước trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, theo tinh thần Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của đất nước; xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Chủ tịch nước cho rằng, tự hào về những chiến công oanh liệt, truyền thống yêu nước, đoàn kết, ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc; tự hào về Đảng ta, một Đảng mácxít kiên trung, có đường lối đúng đắn, sáng tạo, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; tự hào với truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, một Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; tự hào về dân tộc ta, một dân tộc giầu lòng yêu nước, yêu chuộng hòa bình và công lý, không bao giờ chịu cúi đầu, khuất phục trước bất kỳ thế lực xâm lược hung bạo nào; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm giữ gìn và phát huy cao độ truyền thống vẻ vang đó trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm (ảnh: Chinhphu.vn)
Đại biểu dự lễ kỷ niệm (ảnh: Chinhphu.vn)

“Hào khí Việt Nam, vận hội mới của đất nước thôi thúc chúng ta tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực phấn đấu xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xứng đáng với công lao to lớn, khát vọng cháy bỏng và sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước, viết tiếp trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam anh hùng”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh quân chủng Phòng không – không quân, đại diện cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến đấu trong chiến dịch, bày tỏ vinh dự và tự hào, lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Bác Hồ kính yêu, tới Quân ủy và Bộ Quốc phòng đã giáo dục, rèn luyện để được trưởng thành, cống hiến tuổi xuân cho Tổ quốc... Phát huy truyền thống anh hùng của Bộ đội Phòng không – không quân, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, các cựu chiến binh nguyện tiếp tục cống hiến hết sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết giữ gìn non sông gấm vóc trường tồn, bền vững và phát triển.

Đại diện cho hơn 23 triệu đoàn viên trong cả nước, cơ trưởng Nguyễn Phan Ngọc Tùng, Phó Bí thư Chi đoàn Đội bay A320, đoàn bay 919 cho biết, từ trên ghế nhà trường, qua những chứng tích lịch sử chiến tranh để lại, đặc biệt là được nghe nhiều câu chuyện xúc động các thế hệ cha anh đã từng trực tiếp tham gia chiến đấu trong 12 ngày đêm năm 1972, những đoàn viên trẻ đã cảm nhận sâu sắc về tính chất ác liệt của “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” và tinh thần chiến đấu vô cùng dũng cảm của quân và dân ta.

Khâm phục những người trực tiếp tham gia chiến dịch 12 ngày đêm cuối năm 1972, thế hệ trẻ hôm nay quyết tâm tiếp tục giữ gìn và phát huy những thành quả của thế hệ cha anh đi trước, góp công sức của mình vào công cuộc xây dựng nước nhà ngày càng giầu mạnh.

Quang Phong

“Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”: Kỳ tích có một không hai! “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”: Kỳ tích có một không hai!
5 10 1
“Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”: Kỳ tích có một không hai! “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”: Kỳ tích có một không hai! 10 5 1